Abonelik Sözleşmesi

Abonelik Sözleşmesi

İşbu sözleşmenin konusu, www.ikikalem.com internet sitesinde sunulan “Web Sitesi Aboneliği” hizmetinin, bu hizmetten yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Hak ve Yükümlülükler

Abonelerin Hak ve Yükümlülükleri

Abone, aboneliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Siteye abone olabilmek için, öncesinde internet sitesinde kullanıcıların onaylanmış bir üyeliklerinin bulunması gereklidir.

“Web Sitesi Aboneliği” hizmetinin geçerlilik, abonenin yapmış olduğu ödemenin onaylandığı gün itibariyle süresi 1 (bir) yıldır.

Abonelerin, “Web Sitesi Aboneliği” adı altında satın aldıkları hizmet kapsamında ücret iadesi talebinde bulunamazlar.

Abone, İKİKALEM Özel Eğitim, Bilişim ve Mimarlık Hizmetleri Ticaret – Ender AYDIN (bundan sonra İKİKALEM)’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde sisteme bırakmış olduğu abonelik ve kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde abonelere ait kişisel / gizli / özel / ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İKİKALEM’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Abone, eğitim kurslarında bulunan örnek dosyaları, öğrenme amaçlı olarak kullanmak dışında hiç bir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz dağıtamaz ve başka web sitelerinde yayınlayamaz ya da paylaşamaz.

Abonelerin, site aracılığıyla İKİKALEM tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen abonelerin sorumluluğundadır. Abonelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı abonelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan İKİKALEM’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İKİKALEM Kullanıcı Sistemi

Her İKİKALEM kullanıcısı, “e-posta adresi”, “kullanıcı adı” ve “şifre”ye sahip olur.
“e-posta adresleri” her aboneye özeldir ve aynı “e-posta adresi” farklı aboneler tarafından kullanılamaz.

Her kullanıcının İKİKALEM aboneliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı üye adı ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem İKİKALEM sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde kendi profil ayarlarından şifresini değiştirebilecektir. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve İKİKALEM şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

İKİKALEM, abonelerini İKİKALEM sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca İKİKALEM abonelerine sosyal medya kanalları dahil olmak üzere abonelerin İKİKALEM sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

İKİKALEM sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. İKİKALEM, söz konusu bilgilerle kullanıcı abonelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

Aboneler, İKİKALEM’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, abone bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; abonelik, abonenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İKİKALEM doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aboneliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen abonenin aboneliği iptal edilir.

Her abone, İKİKALEM ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İKİKALEM’in ve 3. şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Abonelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İKİKALEM doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İKİKALEM’in Hak ve Yükümlülükleri

İKİKALEM, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. İKİKALEM bu hakkını hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Aboneler, İKİKALEM’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. İKİKALEM tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat İKİKALEM tarafından yapabilir. İKİKALEM tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, aboneler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen abonelerin kendilerine aittir.

Site ve videolar üzerindeki yönlendirmeler (link, banner, tavsiye) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İKİKALEM’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Başka sitelere yönlendirme yapılması İKİKALEM’in yölendirme yapılan sitelerin içeriğini kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

İKİKALEM, sitede yer alan abone bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Abonenin, abonelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen aboneler, bu taleplerini info@ikikalem.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

Teknik sorunlardan kaynaklı “Site”nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve “Site”ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde “Abone”nin yaşayacağı sorunlardan İKİKALEM sorumlu tutulamaz.

Fikri Mülkiyet Hakları

“Site”de yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal İKİKALEM’in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.

Sitenin (içerik, örnek dosyalar, tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (İKİKALEM’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) İKİKALEM’e aittir ve/veya İKİKALEM tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Aboneler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve İKİKALEM’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının İKİKALEM’in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İKİKALEM’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Aboneler İKİKALEM fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İKİKALEM’in siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve İKİKALEM fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, İKİKALEM ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Sözleşme Değişiklikleri

İKİKALEM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, abonelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İKİKALEM işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İKİKALEM için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İKİKALEM’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve İKİKALEM’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme abonenin aboneliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, abonenin abonelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak aboneliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

İKİKALEM, abonelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, aboneliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve aboneler fesih sebebiyle İKİKALEM’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.